SERVICII

SIACO Grup Construct SRL

Societatea SIACO Grup oferă servicii complete de proiectare pentru construcții civile, industriale și agricole ce constau în:

1. PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE

a) Întocmirea temei de proiectare (studiu concept)

Tema de proiectare este intocmită de către beneficiar, exprimand intențiile și opțiunile acestuia privind nivelul investitiei, suprafețe, funcțiuni și utilitățile viitoarelor construcții.

Prin discuțiile cu arhitectul se vor face completări ce țin de estetică, funționalități, probleme specifice terenului si vecinatăților dar mai ales respectarea legilor și regulilor legate de realizarea construcțiilor în acest mod stabilindu-se conceptul final.

b) Întocmirea documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire (DTAC)

Fiind extras din proiectul tehnic reprezintă setul minim de planuri și părți scrise necesare autorizării constrcției avand continutul cadru stabilit prin anexa 1, litera A din legea 50/1991, pentru următoarele specialități:

 • Arhitectură
 • Structură de rezistență
 • Instalații

c) Întocmirea Proiectului Tehnic (PT) și a detaliilor de execuție (DE)

Proiectul Tehnic se va face pentru toate specialitățile (arhitectură, structură instalații)  pe baza soluției avizate de autoritatea locală la faza DTAC fiind documentatia care cuprinde conceptia de realizare a obiectivului de investitii, pe baza carora se poate pregati si desfasurara executia lucrarilor de constructii si se urmareste calitatea acestora.

Detaliile de execuție reprezinta etapa finala a elaborarii proiectului – nuanțează la nivel de amănunt soluțiile stabilite în proiectul tehnic.

 • Arhitectură
 • Structură de rezistență
 • Instalații
3. INTOCMIRE RELEVEE

Un releveu (plan releveu) reprezinta operatia de masurare, desenare si reprezentare la scara a elementelor unei constructii, ale unui ansamblu de constructii sau ale unui detaliu constructiv. Reprezinta o piesa esentiala si premergatoare oricarei interventii asupra unei cladiri existente.

Releveul (plan releveu)  este o piesa esentiala in elaborarea proiectelor de interventie asupra unor cladiri existente: consolidari, reabilitari, refunctionalizari, transformari, etc.

Dincolo de acest scop practic, releveul (plan releveu) reprezinta un instrument de cercetare, punand in evidenta elementele definitorii ale spatiului, tipologia planului, compozitia fatadelor, decoratia si elementele constructive.

Acestea pot fi:

 • Relevee tehnice de arhitectura;
 • Relevee de instalții
 • Relevee tehnice de structura;
 • Relevee tehnice de avarii
5. OBȚINERE AUTORIZAȚII ȘI AVIZE DE SECURITATE LA INCENDIU
 • Elaborarea si intocmirea documentatiei tehnice (arhitectura, instalatii) necesare pentru obtinerea Avizului de securitate la incendiu si a Autorizatiei de securitate la incendiu;
 • Elaborarea scenariului de ” Securitate la incendiu”
 • Intocmire raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
 • Intocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză
 • Depunerea dosarului complet si corect realizat cu documentele solicitate de autoritatea competenta – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;
 • Asistenta tehnica de specialitate acordata pentru implementarea lucrarilor enumerate in documentatia tehnica;
7. DIRIGENTIE DE SANTIER

Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmaririi executiei lucrarilor prin diriginte de santier autorizat

Acesta raspunde fata de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizarii corecte a executiei lucrarilor de constructii. Dirigintele de specialitate raspunde totodata fata de organele abilitate ale statului pentru executie conforma cu proiectul si cu reglementarile tehnice in vigoare, este responsabil de intocmirea cartii tehnice a constructiei, de guvernarea intrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante si intocmeste procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integranta a cartii tehnice a constructiei.

2. INTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE

Expertiza tehnică este solicitată de autoritățile locale când se solicită realizarea unor intervenții asupra unei construcții existente – reprezintă acea documentație tehnică realizată de un expert tehnic autorizat de către Ministerul Dezvoltării, și în urma căreia se stabilesc evaluări de natură tehnică asupra construcției, măsurile necesare a fi luate pentru ca lucrările propuse să se facă în condiții de siguranță structurală și încadrarea în clasă de risc seismic.

Acestea pot fi:

 • Expertize tehnice privind exigentele esențiale pentru construcțiile existente;
 • Expertize tehnice la calcane;
 • Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin ciocniri, in urma evenimentelor seismice;
 • Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin Interacțiunea Teren Structura, in urma evenimentelor seismice;
4. OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE

a) Obținerea Certificatului de Urbanism

Este documentul premergător obținerii autorizației de construire eliberat de administrația publică locală prin care sunt stabilite condițiile în care puteți construi pe amplasamentul respectiv.

b) Întocmirea documentației tehnice necesare pentru obținerea avizelor și obținerea avizelor solicitate in certificatul de urbanism

Presupune întocmirea documentației scrise și desenate solicitate de autorități, în conformitate cu legile în vigoare,  pentru emiterea avizelor solicitate de către Primărie prin Certificatul de Urbanism.

Documentația se întocmește conform cu tema de proiect și conceptul aprobat,  cu respectarea regulamentelor și legilor fiecărei autorități în parte.

c) Obținerea autorizației de construire

Este actul prin care administrația publică locală avizează soluția prezentată de solicitant (are la  bază certificatul de urbanism) și certifică dreptul de începere a lucrărilor.

6. ASISTENȚĂ TEHNICĂ PE PARCURSUL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, DIN PARTEA PROIECTANTULUI (ATS)

In perioada de realizare a lucrarilor de executie, Proiectantul de specialitate va acorda Beneficiarului servicii de Asistenta Tehnica, in conformitate cu Legea 10/1995, respectiv:

 • stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
 • stabilirea modului de tratare a defectelor aparute în executie, din vina proiectantului,de specialitate la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
 • participare la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei si la receptia la terminarea lucrarilor aferente fiecarei Etape a Proiectului;
 • asigurarea, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor
8. DESIGN SI AMENAJARI INTERIOARE

Designul de interior a fost initial o ramura a arhitecturii, dar care acum se desprinde tot mai mult de domeniul din care face parte, capatand statutul de disciplina de sine statatoare ce presupune imbunatatirea conditiilor de viata prin crearea unui ambient ce imbina atat principii estetice, cat si de ergonomie si antropologie ce cresc functionalitatea si calitatea spatiilor interioare.

In cadrul acestor servicii vor fi intocmite:

 • Planuri de amenajare pentru finisaje, instalatii, mobilier)
 • Randari
 • Simulari tridimensionale

Planuri pentru executarea mobilierului la comanda

 

Servicii Suplimentare: 

 1. Audit energetic
 2. Certificate de performanta energetica
 3. Incercari si testari distructive si nedistructive pe materiale/elemente ale constructiilor
 4. Studii geotehnice
 5. Servicii de topografie si cadastru

 

Consultanță

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.

 

Proiectare

– Proiecte specifice si verificări numerice pentru cazul acțiunilor excepționale: seisme, incendii, explozii, ciocniri cu vehicule in mișcare, etc;

– Calcule structurale de nivel superior (statice liniare, statice neliniare, dinamice liniare si dinamice neliniare) pentru construcții noi sau existente;

– Expertize tehnice privind exigentele esențiale pentru construcțiile existente;

– Expertize tehnice la calcane;

– Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin ciocniri, in urma evenimentelor seismice;

– Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin Interacțiunea Teren Structura, in urma evenimentelor seismice;

– Proiectarea construcțiilor astfel încât indiferent de colapsul local al unor elemente structurale sa se evite colapsul general, progresiv;

– Relevee tehnice de arhitectura;

– Relevee tehnice de structura;

– Relevee tehnice de avarii;

– Încercări nedistructive si distructive pentru determinarea caracteristicilor materialelor de construcție puse in opera;

Proiectarea construcțiilor noi, indiferent de tipul de structura si acțiuni

 

STRUCTURI:

– Din zidărie
Din beton armat
Din lemn
Metalice

ACȚIUNI:

– Gravitaționale
– Cedări de reazeme si tasări inegale
– Diferențe de temperatura

– Proiecte specifice pentru consolidarea construcțiilor existente utilizând atât soluții clasice (cămășuiri cu beton armat) cat si soluții moderne (izolatori seismici, amortizori seismici, dispozitive de amortizare cu masa acordata, contravântuiri metalice, grile polimerice, polimeri armați cu fibre, etc);

– Proiectarea clădirilor demontabile cu structura prefabricata din beton armat, utilizabile ca locuințe sociale in cazul dezastrelor naturale (cutremure, inundații);

– Proiectarea clădirilor cu structura in cadre si pereți de umplutura din zidărie, in condițiile considerării aportului de rezistenta si rigiditate oferit de aceștia;

– Calcul pentru clădirile existente privind influenta amveloparii termice asupra elementelor de închidere existente;