ÎNTOCMIRE EXPERTIZE TEHNICE

              Expertiza tehnică este solicitată de autoritățile locale când se solicită realizarea unor intervenții asupra unei construcții existente – reprezintă acea documentație tehnică realizată de un expert tehnic autorizat de către Ministerul Dezvoltării, și în urma căreia se stabilesc evaluări de natură tehnică asupra construcției, măsurile necesare a fi luate pentru ca lucrările propuse să se facă în condiții de siguranță structurală și încadrarea în clasă de risc seismic.

              Acestea pot fi:

  • Expertize tehnice privind exigentele esențiale pentru construcțiile existente;
  • Expertize tehnice la calcane;
  • Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin ciocniri, in urma evenimentelor seismice;
  • Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin Interacțiunea Teren Structura, in urma evenimentelor seismice;