DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

               Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (prin Norme Metodologice, cap.VI,sect.1,art.800,pct.2) impune obligativitatea urmăririi execuției lucrărilor prin diriginte de șantier autorizat

               Acesta răspunde față de investitor/ beneficiar, conform legii, pentru verificarea realizării corecte a execuției lucrărilor de construcții. Dirigintele de specialitate răspunde totodată față de organele abilitate ale statului pentru execuție conformă cu proiectul și cu reglementările tehnice în vigoare, este responsabil de întocmirea cărții tehnice a construcției, de guvernarea întrunirilor realizate cu ocazia fazelor determinante și întocmește procesele verbale de faze determinante, procese care devin parte integrantă a cărții tehnice a construcției.