Cursuri

La cerere putem organiza urmatoarele cursuri:

Utilizarea unor programe moderne de calcul structural: ETABS, SAP2000, SAFE (inclusiv trick-uri de modelare);

– Aspecte privind calculul structurilor pe baza Interacțiunii Teren Structura

– Aspecte privind calculul interacțiunii prin ciocnire intre clădiri învecinate la rosturi precum si posibilități de evitare a cestora

– Aspecte privind identificarea tiparelor de avariere pentru construcții, indiferent de tipul de structura sau acțiune;

– Modele de calcul structural pentru substructuri si structuri de fundare, inclusiv piloți;

– Aspecte privind modelarea zidurilor de sprijin;

– Aspecte privind considerarea degradărilor cumulative de rezistenta si rigiditate la calculul structurilor;

– Aspecte privind considerarea unor indici de degradare la construcții cu structura din beton armat, zidărie sau lemn;

– Aspecte privind modelarea pentru calcul a construcțiilor cu structura din lemn;

– Aspecte privind calculul planșeelor la acțiuni dinamice;

– Aspecte privind calculul structurilor la cedări de reazeme sau tasări diferențiate;

– Aspecte privind calculul structurilor la diferențe de temperatura;

– Aspecte privind calculul structurilor la acțiuni excepționale: seisme, incendii, explozii;

Aspecte privind consolidarea clădirilor in soluții moderne prin utilizarea de:

– Izolatorilor seismici;
– Disipatorilor/amortizorilor seismici;
– Disipatoare cu masa acordata (TMD);
– Contravântuiri metalice;
– Grile polimetrice;
– Polimeri armați cu fibre (FRP);

Aspecte privind calculul planșeelor, indiferent de soluția constructiva aleasa:

– Planșee din lemn;
– Planșee din beton armat;
– Planșee metalice;
– Planșee mixte.

– Modelarea pentru calcul a bisericilor ortodoxe;

– Aspecte privind considerarea interacțiunii dintre structurile si pereții de umplutura (de închidere si compartimentare) din zidărie;

– Aspecte privind modelarea structurilor din zidărie pentru calcule neliniare;

– Aspecte privind calculul structurilor in domeniu neliniar;

– Aspecte privind comportarea construcțiilor la colaps local. Evitarea colapsului generalizat.

– Modelarea pentru calcul a clădirilor cu structura din beton armat;

– Modelarea pentru calcul a clădirilor cu structura din zidărie;

– Modelarea pentru calcul a scărilor si rampelor de acces;

– Modelarea pentru calcul a clădirilor cu structura din beton armat;

– Aspecte privind calculul privind influenta amveloparii termice asupra elementelor de închidere existente;