Cursuri

– Relevee tehnice de arhitectura;

– Relevee tehnice de structura;

– Relevee tehnice de avarii;

– Încercări nedistructive si distructive pentru determinarea caracteristicilor materialelor de construcție puse in opera;

– Expertize tehnice privind exigentele esențiale pentru construcțiile existente;

– Expertize tehnice la calcane;

– Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin ciocniri, in urma evenimentelor seismice;

– Expertize tehnice privind interacțiunea dintre clădirile învecinate prin Interacțiunea Teren Structura, in urma evenimentelor seismice;

– Proiectarea construcțiilor astfel încât indiferent de colapsul local al unor elemente structurale sa se evite colapsul general, progresiv;

– Proiecte specifice si verificări numerice pentru cazul acțiunilor excepționale: seisme, incendii, explozii, ciocniri cu vehicule in mișcare, etc;

– Calcule structurale de nivel superior (statice liniare, statice neliniare, dinamice liniare si dinamice neliniare) pentru construcții noi sau existente;

Proiectarea construcțiilor noi, indiferent de tipul de structura si acțiuni

STRUCTURI:

Din zidărie
Din beton armat
Din lemn
Metalice

ACȚIUNI:

Gravitaționale
Cedări de reazeme si tasări inegale
Diferențe de temperatura

– Proiecte specifice pentru consolidarea construcțiilor existente utilizând atât soluții clasice (cămășuiri cu beton armat) cat si soluții moderne (izolatori seismici, amortizori seismici, dispozitive de amortizare cu masa acordata, contravântuiri metalice, grile polimerice, polimeri armați cu fibre, etc);

– Proiectarea clădirilor demontabile cu structura prefabricata din beton armat, utilizabile ca locuințe sociale in cazul dezastrelor naturale (cutremure, inundații);

– Proiectarea clădirilor cu structura in cadre si pereți de umplutura din zidărie, in condițiile considerării aportului de rezistenta si rigiditate oferit de aceștia;

– Calcul pentru clădirile existente privind influenta amveloparii termice asupra elementelor de închidere existente;