OBȚINERE AUTORIZAȚII ȘI AVIZE DE SECURITATE LA INCENDIU

  • Elaborarea si intocmirea documentatiei tehnice (arhitectura, instalatii) necesare pentru obtinerea Avizului de securitate la incendiu si a Autorizatiei de securitate la incendiu;
  • Elaborarea scenariului de ” Securitate la incendiu”
  • Intocmire raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu”;
  • Intocmirea referatului verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială „securitate la incendiu” – construcţii şi instalaţii – la fazele de proiectare proiect tehnic şi detalii de execuţie, relevee, şi după caz, pentru proiectul întocmit pe baza referatului de expertiză
  • Depunerea dosarului complet si corect realizat cu documentele solicitate de autoritatea competenta – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta;
  • Asistenta tehnica de specialitate acordata pentru implementarea lucrarilor enumerate in documentatia tehnica;