ASISTENȚĂ TEHNICĂ PE PARCURSUL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, DIN PARTEA PROIECTANTULUI (ATS)

In perioada de realizare a lucrarilor de executie, Proiectantul de specialitate va acorda Beneficiarului servicii de Asistenta Tehnica, in conformitate cu Legea 10/1995, respectiv:

  • stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
  • stabilirea modului de tratare a defectelor aparute în executie, din vina proiectantului,de specialitate la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor
  • participare la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei si la receptia la terminarea lucrarilor aferente fiecarei Etape a Proiectului;
  • asigurarea, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor